Διοίκηση


ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ορίστηκε με την Αριθμ. Φ. 120.61/10/33597/Β2 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

Πρόεδρος: Δημήτριος Σερπάνος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Καλογεράκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Βαϊνάς, Τοπογράφος Μηχανικός

Άγγελος Δεληβορριάς, Ομότιμος Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής Μετεωρολογίας Τμήματος Μετεωρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνα Μπάδα, Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Πιστιόλας, Οικονομολόγος

Κωνσταντίνος Φίλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω