Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων προέρχεται από την μετονομασία (Π.Δ. 110/2006 ΦΕΚ 109/5-6-2006 τεύχος Α΄) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που ιδρύθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) ως τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την πόλη του Αγρινίου. Μαζί με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα πάλι το Αγρίνιο συνιστούν τη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1998 δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του και από τότε συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του διαγράφοντας μια σημαντική ανοδική πορεία που κατοχυρώνει τη θέση του στο επιστημονικό χάρτη της χώρας.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την διακίνηση-πώληση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση-διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα και επιχειρήσεων τροφίμων, την οικονομία και διαχείριση των αγροτικών συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέων μοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική αξιοποίηση των αγροτικών πόρων με στόχο την ομοιόμορφη περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη.

Eλάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: δέκα (10) εξάμηνα.

Δικτυακός τόπος: http://www.deapt.uwg.gr